Anketa č. 1


Od 19.7.2006 do 15.8.2006 probíhala na těchto webových stránkách anketa na téma "Je potřeba vybudovat v obci Halámky pro větší bezpečnost chodců podél silnice E49 chodník?". Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili. Celkem hlasovalo 50 osob. Pro vybudování chodníku se vyslovilo 49 respondentů, pouze 1 byl proti. 8.8.2006 jsme informovali mailem pana starostu o existenci neoficiálních stránek obce Halámky. Současně jsme podali zprávu o aktuálních výsledcích tehdy právě probíhající ankety (o potřebnosti chodníku v obci).
30.8.2006 obdržel webmaster těchto stránek dopis od starosty obce. Z dopisu vyjímáme:
Seznámil jsem se s výsledky "Vaší ankety". Její výsledky mě překvapily, ne proto, že většina hlasovala pro vybudování chodníku, ale protože jak píšete "z daného počítače se dá hlasovat jen jedenkrát a řada občanů ani nemá přístup k internetu", je číslo opravdu pro obec Halámky vysoké. Obec Halámky v současné době jedná o zřízení kanalizačního řadu a hlavním úkolem je získat dotaci ve výši 19.950 tis. Kč na tuto akci. Vybudovat chodník nebo vodovod v obci by bylo jistě potřeba, ale na takové akce musí být především zabezpečeny finanční prostředky. Byl bych velice rád, kdybyste se zúčastnil práce v obci a tyto finanční prostředky pomohl získat i organizačně pomohl zabezpečit tyto akce.

zpět