Státní územní příslušnost obce Halámky/Witschkoberg

        (1783) - 10.08.1804  Rakouské arcivévodství
 11.08.1804 - 20.12.1867  Rakouské císařství
 21.12.1867 - 11.11.1918  Rakousko-Uhersko
 12.11.1918 - 30.07.1920  Rakouská republika, spolková země Dolní Rakousko
 
 10.09.1919 Saint-Germainská mírová smlouva s Rakouskem
 31.07.1920 - 15.03.1939  Československá republika (ČSR)
   29.09.1938 Mnichovská dohoda
 16.03.1939 - 08.05.1945  Velkoněmecká říše, protektorát Čechy a Morava, Dolnodunajská župa
   08.05.1945 kapitulace Německa ve 2. světové válce
 09.05.1945 - 10.07.1960  Československá republika (ČSR)
 11.07.1960 - 28.03.1990  Československá socialistická republika (ČSSR)
 29.03.1990 - 31.12.1992  Česká a Slovenská federativní republika (ČSFR)
 01.01.1993 -  Česká repubika (ČR)


zpět