*
Dnes je sobota 25.05.2024 a svátek má Viola
Teplota: ↓11°C, vlhkost: ≈97%, tlak: ↑1020.65mb
Aktuality - Poplatek za odstraňování komunálního odpadu

Nová vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu

1.1.2007 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška obce Halámky o poplatcích za odvoz komunálního odpadu. 

Poplatníkem je 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 
b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 

Od poplatku jsou osvobozeni 
a) občané vykonávající základní vojenskou službu 
b) občané umístění v nápravně výchovném zařízení 

Poplatek činí: 
a) za dospělou osobu s trvalým pobytem v obci: 400,- Kč 
b) za dítě do 15 let s trvalým pobytem v obci: 370,- Kč 
c) za majitele nemovitosti určené/sloužící k individuální rekreaci: 500,- Kč 

Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, který je povinen obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí. Poplatek za rok 2007 je splatný nejpozději do 28.2.2007. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit na trojnásobek.