*
Dnes je neděle 23.02.2020 a svátek má Svatopluk
Masopustní neděle
Teplota: ↓13.7°C, vlhkost: ≈53%, tlak: ↑1011.98mb
Návštěvní kniha

Vážení návštěvníci webových stránek www.halamky.cz,
texty příspěvků za rok 2006 byly z Návštěvní knihy odstraněny, aby uvolnily místo pro Vaše nové názory, náměty a připomínky. Těšíme se na ně. Vyhrazujeme si však právo mazat texty naplňující skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, či příspěvky obsahující vulgární výrazy a urážky.
webmaster


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 9 měsíci
136 Webové stránky
Jiří 09.05.2019, 19:16:59
Krásné a přehledné webové stránky. Okolní obce by se mohli inspirovat. :)


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 2 roky
135 Ble ble ble
Vlad Dracula 28.12.2017, 18:44:39
I don't say ”blah bla blah"! :D


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 2 roky
129
silnice 09.08.2017, 19:44:00
Teda to je anarchie, každý si dělá co chce, lidi jezdí na červenou, nikdo to neřeší ani obec ani policie a ani pan stavitel


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 2 roky
128
Stavební povolení... 07.08.2017, 19:59:00
Řekl bych že stavba nové silnice se neřídí stavebním povolením
Ve stavebním povolení je napsáno:
- Při provádění stavby budou dodržovány technologické postupy a příslušné technické normy, musí být
minimalizovány dopady na životní prostředí vlivem prašnosti, hluku, otřesů apod., aby nedošlo ke škodám
či jiné újmě na majetku a zdraví osob (nutno dbát na ochranu proti hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).
- Stavebník zajistí v celé délce stavby plynulé napojení všech stávajících sjezdů a místních (účelových)
komunikací na silnici I/24.
- Stavba bude provedena pouze na pozemcích, na které má stavebník vlastnické nebo užívací právo. Při
provádění stavebních prací je stavebník povinen dbát oprávněných zájmů a práv vlastníků sousedních
nemovitostí.
- Vlastníci sousedních pozemků hraničících se stavbou měli obdržet vyjádření.
Myslím že ani jeden z těchto bodů není dodržen
V tom případě je to asi napadnutelné


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 2 roky
127
silnice 07.08.2017, 19:36:00
Jedu si takhle na zelenou a potkám auta proti. To je akcička ta silnice


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 2 roky
126
Melys 01.08.2017, 18:45:00
Taky mám radost, krásné kolony aut


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 2 roky
125
super 01.08.2017, 16:02:00
Ještě to chce vědět kam si stěžovat na hluk na to že mi spadne plot a na to že se nedostanu domu. Super akce toto. Nikdo nic neřekne vážně velký dík!


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 2 roky
124
paráda 01.08.2017, 16:00:00
Mi to na oficiálech asi mažou. Ta silnice je parádní, nedají včas vědět co a jak a lidi se nedostanou domu.


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 7 lety
123
Při přestřelce se zranili dva 01.03.2012, 13:39:00
http://budejovice.idnes.cz/clanek.aspx?c=A120301_114128_studium_aha


- povinné
- povinné
- povinné
captchaross
před 8 lety
122
Lenka Dvořáková 11.01.2012, 17:40:00
Tento níže uvedený dopis jsme dnes 11. 1. 2012 zaslali na e-mailovou adresu OÚ Halámky
Pro:
OÚ Halámky
Dne: 11. Ledna 2012
Věc: PLATBY STOČNÉHO
Vážený pane starosto,
jelikož nás velmi znepokojuje způsob vypočítávání a placení stočného, jehož cena byla stanovena OÚ jako paušální částka na osobu s tím, že pokud vznikne na konci účetního období nedoplatek, bude tento nějakým způsobem rozpočítán mezi obyvatele obce, dovolujeme si Vám položit v této věci několik otázek.
Jsme přesvědčeni, že placení stočného paušální částkou na osobu není a nikdy nemůže být spravedlivé, protože, dle našeho názoru, nelze dodržet věrnost výše plateb stočného vůči skutečně vyprodukovaným odpadním vodám jednotlivých domácností (jednotlivých firem, atd.).
Pokud se nyní zaměříme pouze na RD a pomineme firmy atd., jakým způsobem chcete docílit poctivého a spravedlivého rozpočítání např. možného konečného nedoplatku mezi obyvatele obce?
Jak k tomu přijdou ti, kteří vody tolik nespotřebují (nebo vodou šetří) a při tom budou nuceni k finančnímu dorovnání konečného nedoplatku stejně jako lidé, kteří mají větší spotřebu vody?
Tímto způsobem dopadne stejná výše doplatku na všechny a to bez rozdílu skutečně vypuštěných odpadních vod daných domácností.
Podobné to jistě bude mezi firmami nebo chalupáři atd. (Množství vyprodukovaných odpadních vod z Night clubu bude asi větší než např. z čerpací stanice.)
Jakým způsobem je řešen potenciální případ, že by některý dům, který např. vypustí méně odpadních vod, než zaplatil, při tom ale vznikne v konečné fázi nedoplatek, nemusel ještě platit?
Nebo jste na to nemysleli, a předpokládáte, že všichni budou platit stejně a to bez rozdílu?
Stejně měříte např. novorozencům, kojencům, batolatům jako dorůstající mládeži, dospělým, nebo starším spoluobčanům?
Dále bychom rádi věděli, zda existují nějaké doklady a atesty jasně prokazující
těsnost poklopů jímek.
Máme obavu, že tyto poklopy jímek netěsní, a tudíž do nich může stékat dešťová voda. Pokud tomu tak opravdu je, tato voda navýší množství zpracovávaných odpadních vod a tedy toto navýší možné doplatky v konečné fázi. Touto situací bychom dopláceli na něco, za co nemůžeme a co nejsme ani schopni ovlivnit.
Bylo na toto myšleno a bylo to nějakým způsobem řešeno?
Dále bychom rádi věděli, jakým způsobem byl využit náš příspěvek na vybudování kanalizace a co jím bylo konkrétně financováno.
A také bychom rádi věděli, zda bylo nějak přihlédnuto a byla-li nějakým způsobem zvýhodněna výše platby stočného, když se obyvatelé Halámek finančně spoluúčastnili na vybudování kanalizace?
A ještě si dovolujeme položit jednu otázku.
Proč obec nezvolila např. možnost namontování vodoměru na přívodu vody do domu, ale zvolila se raději paušální částka, která, dle našeho názoru, není spravedlivá, protože finance neodráží věrně skutečné množství vyprodukované odpadní vody?
Jsme si vědomi toho, že namontování vodoměrů by navýšilo stávající investice, ale jsme přesvědčeni, že by tato investice vedla k vyšší míře spravedlnosti vůči platbám stočného, a k lidské odpovědnosti, neboť by každý platil skutečné množství vyprodukovaných odpadních vod a sám by se mohl podílet na regulaci množství odpadních vod.
Děkujeme za brzkou odpověď.
S pozdravem
Lenka a Michal Dvořákovi
Tento dopis bude zveřejněn na oficiálních i neoficiálních internetových stránkách obce Halámky.


- povinné
- povinné
- povinné
captcha